homo norsk wiki

Funnene omfattet tre kranier av to voksne personer og et år gammelt barn, samt kranie-fragmenter og tenner fra syv andre individer av samme art. Det tok 7 år før oppdagelsen av de fossile levningene ble offentliggjort.

Dette skyldtes blant annet at barnekraniet måtte rekonstrueres ut fra   fragmenter, som lå spredt innenfor et område på meter. Oppdagelsen ble kunngjort under en pressekonferanse den Herto Bouri er en region av Etiopia med flere vulkanske lag. Ved å benytte radiometrisk datering er de vulkanske lagene hvor funnene ble foretatt, daterte til mellom   og   år. Det best bevarte kraniet, fra en voksen mann, hadde et hjernevolum på cm³. Homo sapiens idaltu skiller seg morfologisk fra senere former av Homo sapiens , som f.

Cro-Magnon -typen, som er funnet i Europa og andre deler av verden. På tross av dette anser man Homo sapiens idaltu å være den direkte stamfaren til den moderne Homo sapiens sapiens , som ifølge «Ut fra Afrika teorien» utviklet seg i Øst-Afrika like etter denne perioden.

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi. Homo sapiens idaltu Vitenskapelig e navn: Homo sapiens idaltu Timothy D. Øst-Afrika Homo sapiens idaltu er en utdødd grein av mennesket som levde for nesten   år siden i pleistocen i Afrika.

Det eksisterer dog fossiler som man mener kan være opp mot   år gamle, som man søker koblet til arten. En av de store utfordringene i menneskeartens utvikling er å kombinere det oppreiste gange og den bekkenform som trengs for en stor hjerne. Barnets hode skal kunne passere gjennom fødselskanalen. Et av særtrekkene ved mennesket er en forlengelse av barndommen , som muliggjør en relativt større hjerneutvikling etter fødslen. Samtidig forlenger det den perioden barnet er avhengig, og dermed foreldrerollen betydeligere.

Men det gjør også muligheten for overføring av erfaringer fra generasjon til generasjon større — en av grunnpillarene i kultur i motsetning til natur.

Hos Homo sapiens setter denne utviklingen riktig fart og kulturens stigende rolle muliggjør en tilpasning til praktisk talt alle klimasoner på jorden. Mennesket er som art karakterisert ved en rekke egenskaper av biologisk natur. I tillegg er vi som art spesielle ved å utvikle levesett innenfor kultur og samfunnsliv. Her følger en kort oversikt over en rekke på 13 av disse artsspesifikke trekk og deres plassering i utviklingsprosessen fra primatene for 50 millioner år siden til dagens menneske.

Primatene utvikler seg tilpasset et liv i trærne med 1. Fremadrettede øyne med tredimensjonalt fargesyn. Lemmer med gripefunksjon motstilt tommel 3. Føder ofte kun én unge om gangen to brystvorter 4.

Relativt stor hjerne med sterk utvikling av sensoriske og motoriske områder samt områder for koordinasjon. Apene spesialiserer seg med 4. Større hjerner, hvor synsbarken er sterkt utviklet mens området for luktesansen er redusert 5. Kinntenner beregnet til føde bestående av frukt 6. Australopithecinene er menneskeaper hominoider , som utvikler seg tilpasset et liv i spredte skogsområder.

Antakelig fremskaffes føden gjennom arbeidsdeling og transporteres til en felles spiseplass. Denne sosiale organiseringen går sannsynligvis hånd i hånd med en utvikling av 8. Kommunikasjon i form av språk riktignok i rudimentær form på dette stadiet Større dyr parteres evt. Bruk av redskaper Det muliggjør 5. Relativt spinkelt tyggeapparat og bredt uspesialisert fødevalg. Bruk av ild kjøkken-teknologi Biologisk er hele kroppen blitt større, også hjernen, men hjernen er ikke forholdsmessig mye større enn hos forgjengeren, målt som den såkalte encephalisasjons-kvotient EK — se oversikten nedenfor.

Andre trekk peker også mot en bedre tilpasning til en stor hjerne: Seksuell størrelsesforskjell nesten vekk Forlenget barndom Homo erectus er ikke bare en suksess i kraft av sin geografiske utbredelse. Også tidsmessig overlever arten i mer enn 1,5 millioner år. Hjernestørrelsen stiger, mens kroppen for øvrig blir spinklere. De første mange hundretusener av år er det mange likheter som peker tilbake til Homo erectus både i kroppsbygning og med hensyn til levevis.

Riktig gang i utviklingen forstått på den måten, at Men gjennombruddet synes å ha skjedd for ikke mye mer enn 40 år siden, da det går sterkt frem med utvikling og spredning av nye redskapskulturer som avløser hverandre med få tusen års mellomrom. Kunstneriske uttrykk som hulemalerier, figurer og utsmykkede redskaper myldrer fram. Hjerneutviklings-kvotienten EK i tabellen er beregnet med formelen: Hos mennesket er behåringen nesten forsvunnet, mens selv de nærmeste slektninger — menneskeapene — har bevart sin.

Samtidig er det en tendens til at antallet av svettekjertler øker jo nærmere beslektet apeartene er med mennesket. Hos mennesket inneholder stort sett hele overflatehuden de såkalte merokrine kjertler, som avgir klar saltholdig væske i motsetning til de apokrine kjertler, som finnes i armhuler og skrittet, som samtidig utskiller eggehvitestoffer og er knyttet til hårsekkene. På bakgrunn av disse forskjellene er det fremsatt en teori at mennesket på sin utviklingsvei har vært igjennom en periode tilpasset liv i vann-miljø, vel å merke innenfor de seneste få millioner år etter forgreiningen fra de øvrige menneskeapene.

Hos mennesket og hos menneskeapene — under ett kalt hominidene — går hunnene gjennom en spesiell syklus, hvor et egg frigjøres fra en av eggstokkene og enten befruktes og deretter setter seg fast i livmorens slimhinne eller utstøtes av livmoren sammen med slimhinnen fulgt av blødning. Samtidig skiller menstruerende arter seg fra andre pattedyr ved at menstruasjon og dermed evnen til å få avkom som regel stopper fra og med en viss alder — den såkalte menopause.

For noen menstruerende arter er menopausens forekomst omdiskutert. Syklusens lengde varierer fra art til art, fra individ til individ og fra syklus til syklus, men den normale varigheten utgjør hos.

Hos alle andre pattedyr har hunnene i stedet en syklus med løpetid der et egg løsner fra eggstokken. Ved manglende befruktning fører dette ikke til at livmorens slimhinne avstøtes, selv om enkelte arter avgir små mengder blod.

Utviklingsmessig indikerer det at menstruasjonen er felles for alle nålevende hominider at den er oppstått hos en felles stammor, det vil si før forgreningen frem til de nålevende hominid-artene. Forklaringen på dette kjennetegnet finnes i en fjern fortid, kanskje for 10 millioner år siden.

En teori gjør menstruasjonen til en avgjørende faktor for dannelsen av den menneskelige kulturen. Samtidig har menstruasjonens betydning dannet basis for at kvinner har utviklet symboler knyttet til den røde farven som første trinn i symbol-dannelse og kultur-utvikling.

...

Flere store politiske partier har også sine egne homonettverk, for eksempel Homofile og lesbiske sosialdemokrater.

Homoseksuelle handlinger mellom menn var på denne tiden forbudt i Norge ved straffelovens paragraf , og mange av medlemmene levde ut sin legning i skjul. I ble homofili avkriminalisert. I ble Arbeidsgrupper for Homofil Frigjøring startet. De fleste medlemmene her tilhørte den politiske venstresiden. I ble organisasjonene samlet i Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring LLH. I skiftet foreningen navn til Fri — foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Blant den norske homobevegelsens viktigste seire er avkriminalisering av homofili i , partnerskapsloven av og den kjønnsnøytrale ekteskapsloven av Fra Wikipedia, den frie encyklopedi.

I Store norske leksikon. Også Pekingmennesket Sinantropus funnet tilhører Homo erectus. Dit hører også det 1,6 millioner år gamle fullstendige skjelettet av Turkana-gutten også kalt Nariokotome-gutten , som ble funnet under et akasietre i , langs en uttørket kanal, like vest for Turkanasjøen.

Noen forskere ser en egen art i Afrika og har plassert Turkana-gutten til Homo ergaster , håndverkermennesket , men en slik plassering mangler universell støtte. Fra Wikipedia, den frie encyklopedi.

Homo erectus Turkana-gutten H. Homo erectus Dubois , Norsk e navn: Afrika , Asia , Europa Underarter: Hentet fra « https: Mennesker Utdødde hominider Paleoantropologi Pattedyr formelt beskrevet i Artikler med artslenker fra Wikidata Artikler med autoritetsdatalenker fra Wikidata.

Visninger Les Rediger Rediger kilde Vis historikk.

Homo norsk wiki

Homo norsk wiki

Det best bevarte kraniet, fra en voksen mann, hadde et hjernevolum på cm³. Homo er et ord ledd med ulike betydninger, avhengig om opprinnelsesspråket er latin, gresk eller norsk:. Innenfor homomiljøet er det noen som avviser ideen om gay pride, fordi de mener at pride fokuserer for mye på seksuell orientering og mangler diskresjon, noe de mener er ødeleggende enten for offentlig moral eller for homosaken, homo norsk wiki. I tillegg er vi som art spesielle ved å utvikle levesett innenfor kultur og samfunnsliv. I motsetning til hos dem, er kroppshårene hos menneske tynne og kortvokste, slik at mennesket framstår som nakent i forhold til sine slektninger. ESCORT DATING HOMO GAMLE KÅTE MENN